Hva er hundesport?

shutterstock_153496223

Hundesport har oppstått som en følge av hundens forvandling i løpet av 1900-tallet. I løpet av denne perioden skjedde det nemlig at hunden gikk fra å være et nyttedyr som skulle passe på gården eller hjemmet, til å bli et kjæledyr som mange steder fikk en fullverdig plass i familien. Når hunden ble en av familiens fullverdige medlemmer oppstod det altså et behov for å lage egne sporter der hundene, og noen ganger også eieren, kunne delta.

Man kan dele hundesport i to deler: Brukshundsport og vanlig hundesport. Forskjellen mellom de to to er at brukshundsport har et samfunnsnyttig formål, mens vanlig hundesport kun dreier seg om underholdning.

Eksempler på brukshundsport, som altså tjener et samfunnsnyttig formål, er lydighet, feltsøk og blodspor. Eksempler på vanlig hundesport, altså den rent underholdningsmessige delen, kan være hundeveddeløp, hundekjøring og hundefrisbee.

Både brukshundsport og vanlig hundesport har stor verdi for både hund og menneske. For hunden er begge typene en veldig givende aktivitet som gir hunden både hjernetrim og fysisk trim, noe som er av stor viktighet for hundens trivsel. For mennesket har særlig brukshundsporten stor verdi, da hunden her trener på ting som kan være svært nyttige for oss mennesker i mange situasjoner.