Hunden – menneskets eldste nyttedyr

shutterstock_186981692

Det gamle uttrykket om at hunden er menneskets beste venn begynner å bli rimelig utslitt. For hunden har nemlig vært med mennesket veldig lenge. Faktisk var hunden det aller første dyret mennesket tok inn fra naturen og gjorde til sitt eget. Det skjedde før dyr som kyr, griser og geiter ble tatt inn, og faktisk før mennesket lærte seg å drive med jordbruk over hodet. Hunden ble altså temmet for å hjelpe oss med å drive jakt, og også som beskyttelse mot andre mennesker og dyr.

At hundene har vært veldig viktige for mennesker ser vi gjennom hele historien. I Skåne i Sverige finnes det et gravfelt fra steinalderen som er omtrent 7.000 år gammelt. I tillegg til mennesker finnes det også egne graver som er laget kun for hunder. Hver hund har fått sin egen grav, og det rare er at hundegravene er blant de aller rikeste gravene. Hundene har altså vært viktigere enn mange mennesker i noen samfunn.

Selv om hunden etter hvert ble et vaktdyr som skulle passe på gården og varsle ved angrep ble folk også glade i hundene sine. Blant annet kan vi lese i Snorres Kongesagaer at flere av kongene var svært glade i hundene sine.