Engelsk revejakt

shutterstock_162938450
Alexey Stiop / Shutterstock.com

En av de mest kontroversielle formene for hundesport er uten tvil den engelske revejakten. Konseptet i denne sporten er enkelt og greit at man slipper løs hundene mens man selv er til hest. Selve jakten er det hundene som tar seg av, rytteren henter som regel bare den reven hundene tar. Rasen foxhound er den mest brukte, men også harrier og terriere brukes jevnlig. Jakten avsluttes ved at hundene får tak i reven, eller ved at den kommer seg unna eller graver seg ned. I Wales er det vanligere at hundene jager reven mot ventende skyttere.

Revejakten ble forbudt ved lov i England i 2005, men mange nekter å gi slipp på denne århundrer lange tradisjonen. Mange tilhengere av den klassiske revejakten mener at dette er en human måte å holde revebestanden nede på, og at Storbritannia har et reelt problem med rev som omfattende skadedyr. Da den vanligste måten å jakte på er la hundene jage etter reven så lange at den til slutt vil bli så sliten at den gir opp og legger seg ned, hevder forkjemperne at hundene dreper reven fort og greit med et enkelt bitt.

Revejakt har blitt en kontroversiell sak i Storbritannia og Irland, men en ting er sikkert: Revejakt er en av de eldste og mest tradisjonsrike formene for hundesport i Storbritannia.