Brukshundkonkurranser

Brukshundsport passer til mange ulike hunderaser, og går ut på at hunden skal gjøre praktiske oppgaver. I Norge konkurreres det først og fremst i grenene spor, rundering og rapport. I grenen spor, skal hunden følge et spor. Dette er en krevende sport, for hunden må hele tiden lukte og følge sporet som er lagt ut. Mange hunder som konkurrerer i sporsøk brukes til leting etter savnede personer, så dette er på alle måter en samfunnsnyttig konkurransesport. Men det finnes også mange som konkurrerer bare for moro skyld. De fleste hunderaser kan trenes til å søke spor, men noen hunder egner seg bedre fordi de har bedre luktesans. Når det konkurreres i spor, er grundighet det tellende elementet. Farten spiller ingen rolle. Det er også viktig at hundeføreren gir hunden best mulig arbeidsvilkår.

Rundering er en annen form for søk, der hundene skal lete etter mennesker som gjemmer seg i terrenget. Mange hunder er spesielt glad i rundering. Konkurranseområdet som brukes er omtrent 100×800 meter, og hundeføreren skal gå langs midtlinjen, mens han eller hun styrer hunden begge veier. Hundene bedømmes både etter hvor mange mennesker de finner, etter hvor stor innsatsvilje de viser, og etter hvordan hun og eier samarbeider. Konkurransen deles inn i mange klasser.

Konkurranseformen rapport går ut på at hunden skal løpe mellom to personer. Rapport har historiske røtter tilbake til en tid da hunder ble brukt som kurerer. Hunder som konkurrerer i rapport må ha god kondisjon og fysikk. Konkurransen starter med at to førere går til et punkt i terrenget. Der blir en av førerne stående, mens den andre føreren tar med seg hunden til et annet punkt. Så skal hunden sendes tilbake til det første punktet, og når den kommer dit, blir den sendt tilbake igjen til den andre føreren. Det konkurreres ikke lenger i rapport i Norge.